Lavapiatti Concentrato 500 ml - Koncentrovaný čistící přípravek na mytí nádobí

Přejít na eshop
Drogerex.cz
Výrobce: Sapone di Toscana
Dostupnost: Skladem     info
SAPONE DI TOSCANA
KONCENTRÁT Vůně čerstvého citronu Díky své koncentraci má přípravek vysokou odmašťovací schopnost ,která vám pomůže čistit a umývat rychleji a efektivněji  Díky své koncentraci má přípravek vysokou odmašťovací schopnost ,která vám pomůže čistit a umývat rychleji a efektivněji .Snadno odstraňuje a rozpouští mastnotu a zbytky jídla . Určený pro mytí nádobí . Je všestranný a je možné jej požít i k čištění jiných povrchů a materiálů . Vysoce účinný pro odstranění mastnoty , odolné špíny a připálených nečistot . Proti zápachu . POUŽITÍ : nalijte na mokrou houbu nebo přímo na nádobí a umyjte , po použití saponát opláchněte čistou vodou , Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Škodlivý pro vodní organismy , s dlouhodobými účinky .Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou
li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává
li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je
li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. INCI a značení viz originální etiketa. Dodává: DROGEREX CZ, www.drogerex.cz, Za Mostem 8, Ivančice
//rychlydotaz
//video