Lavapavimenti Concentrato Bouquet di Fiori 1000 ml - Koncentrovaný čistící přípravek na podlahy a tvrdé plochy

Přejít na eshop
Drogerex.cz
Výrobce: Sapone di Toscana
Dostupnost: Skladem     info
SAPONE DI TOSCANA
KONCENTRÁT AŽ 50 POUŽITÍ ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK NA PODLAHY A TVRDÉ PLOCHY Vysoce účinný čistící prostředek pro všechny vodou omyvatelné podlahy , čistí již po prvním setření a to díky obsahu vysoce koncentrovaných povrchově aktivních látek .Příjemná intenzivní vůně uvolňuje do prostřední pocit svěžesti . Určeno pro všechny druhy podlah a tvrdých povrchů . POUŽITÍ : nalít doporučené dávkování do kbelíku s vodou a setřít povrch . Dávkování : na mírně špinavé plochy 1/2víčka, více špinavé 1 víčko , silné znečištění 1 ½ víčka . Víčko možno použít jako odměrku = 30ml. Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Škodlivý pro vodní organismy , s dlouhodobými účinky .Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou
li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Je
li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
//rychlydotaz
//video