Forno e Barbecue 750 ml - Vysoce účinný čistič na trouby, gril, sporáky a digestoře

Přejít na eshop
Drogerex.cz
Výrobce: Sapone di Toscana
Dostupnost: Skladem     info
SAPONE DI TOSCANA – VYSOCE ÚČINNÝ ČISTIČ NA TROUBY , GRIL , SPORÁKY A DIGESTOŘE Speciální čistící přípravek na čištění a odmaštění z spálených usazenin a odolných nečistot z grilu , trouby, sporáku , digestoří , fritovacích hrnců , plotýnek a dalších teplotně namáhaných povrchů . Důkladně odstraní i ty nejobtížnější nečistoty . POUŽITÍ: před aplikací zkontrolujte odolnost materiálu vůči alkáliím ! Při čištění nastříkejte přímo na čištěný povrch , nejlépe při povrchové teplotě přibližně 30°C . Nechte vychladnout a několik minut působit , následně důkladně vyčistěte . Při silnější špíně postup opakujte . Na závěr opláchněte vodou a vysušte . Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle a obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou
li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává
li podráždění očí : Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je
li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.  
//rychlydotaz
//video