COCCOLATEVI TALCO 10in1 - inovativní čistící prostředek 300 ml

Přejít na eshop
Drogerex.cz
Výrobce: Coccolatevi
Dostupnost: Skladem     info
Coccolatevi 10 v 1 je inovativní přípravek vyvinutý špičkovým postupem,který uvolňuje intenzivní vůni a zaručuje účinné čištění. Čistič na více povrchů zachycující zápach s mnohostranným využitím: Deodorant do místnosti, supervoňavý čistič na sklo a tvrdé povrchy, deodorant na tkaniny, deodorant na záclony a pohovky, rozkládá pachy po domácích mazlíčcích, neutralizuje pachy ve sportovní obuvi a technických tkaninách, nastříká se na čalounění a látkové sedačky, neutralizuje pachy a provoní,interiér auta, neutralizuje nepříjemné pachy v odpadkových koších, nastříká se na oblečení, provoní skříně, dezinfekce. S vůní Pudru. POZOR:Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Preventivní doporučení: Je
li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte oči / obličej. PŘI KONTAKTU S OČIMA: Několik minut opatrně vyplachujte. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékaře. K hašení použijte oxid uhličitý, pěnu, chemický prášek. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C / 122°F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. Výrobek/nádobu zlikvidujte v souladu s platnou legislativou.   
//rychlydotaz
//video