COCCOLATEVI GLICINE DEL GIAPPONE - Koncentrovaný parfém do prádla + čistič 250 ml

Přejít na eshop
Drogerex.cz
Výrobce: Coccolatevi
Dostupnost: Skladem     info
Parfém na prádlo s antibakteriálními aktivními látkami, navržený tak, aby poskytl vašim oděvům jedinečnou, intenzivní a trvající vůni.Používá se také jako čistič podlah a uvolňuje báječnou čistou vůni po celém domě
 vůně Japonské Vistárie.Prodlouží pocit čerstvě vypraného prádla. Vykouzlíte z něj hned několik intenzivně vonících praček prádla.Jemná a nadčasová vůně se zemitými a květinovými náznaky, která dlouho zůstane na vašich látkách i ve vašem domově. Jak používat: v pračce nasypte 1 uzávěr (6 ml) do přihrádky na aviváž, 2 uzávěry (12 ml) pro extra parfém. Na podlahy a tvrdé povrchy nalijte 2 víčka do 5 litrů vody, abyste nahradili klasický mycí prostředek, 3 víčka pro extra parfém a osvěžovač vzduchu. VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud se poradíte s lékařem, mějte k dispozici obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevyhazujte do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Důkladně omyjte vodou. PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut důkladně vyplachujte. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Obsahuje: Reakční hmota 5
chlor
2
methyl
2H
isothia
zol
3
onu a 2
methyl
2H
isothiazol
3
onu (3:1), (+
)
Ca
shmeran, Cedran
8
ylacetát, 2
methylundekanal, 4
terc
butylcyklohexylacetát. Složení vyhovující nařízení (ES) č. 648/2004: Mezi 15 % a 30 % neiontových povrchově aktivních látek. Parfém. Konzervační látky: Methylchloroisothiazoli
none, Methylisothiazlinon.
//rychlydotaz
//video