COCCOLATEVI ESSENZA PER AMBIENTI E DETERGENTE BAMBOO E ALOE - Osvěžovač vzduchu a čistící prostředek 750 ml

Přejít na eshop
Drogerex.cz
Výrobce: Coccolatevi
Dostupnost: Skladem     info
Osvěžovač vduchu Bambus a Aloe provoní pokoje, skříně, zásuvky a interiéry aut na dlouhou dobu. Jeho inovativní složení s velmi vysokou výtěžností také umožňuje vyčistit a provonět všechny tvrdé povrchy kromě skla. Originální a dlouhotrvající vůně poskytují příjemný pocit a vytvářejí tu správnou atmosféru pro pohodu v prostředích, ve kterých se denně žije. Jak používat: k provonění nastříkejte minimálně ze vzdálenosti 50 cm, podle požadované intenzity vůně, do rohů domu, na závěsy, látky, koberce nebo šuplíky na prádlo. Ideální také na čalounění auta. Pro čištění nastříkejte přímo na povrchy a otřete vlhkým hadříkem. Pro vyprášení nastříkejte 1
2x na hadřík.   VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Obsahuje: Reakční směs 5
chlor
2
methyl
2H
isothia
zol
3
onu a 2
methyl
2H
isothia
zol
3
onu (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokud se poradíte s lékařem, mějte k dispozici obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení. PŘI POŽITÍ: Okamžitě kontaktujte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI KONTAKTU S OČIMA: několik minut důkladně vyplachujte. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je to snadné. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékaře. Složky v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004: Složky v souladu s nařízením (ES) č. 648/2004: Mezi 5 % a 15 % neiontových povrchově aktivních látek. Parfém, Linalool. Konzervační látky: Methyl
chloroisothiazolinone, Methylisothia
zolinone.
//rychlydotaz
//video