Antibakteriální čistící ubrousky - zelené 80 ks

Přejít na eshop
Drogerex.cz
Výrobce: Drogerex
Dostupnost: Skladem     info
Antibakteriální vlhčené ubrousky Wet Wipes: Vlhčené ubrousky na čištění povrchů, účinné proti bakteriím, plísním, kvasinkám a virům. Ubrousek vyjměte z obalu a použijte jej k jednorázové očistě povrchu. K docílení účinnosti nechte působit minimálně po dobu 5 minut. Účinná látka: 5,5'
bis(4
chlorfenyl)
1,1'
(hexan
1,6
diyl)bis(biguanid)
bis(D
glukonát) 0,25 g/ 100 g. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro odstraňování: Použité ubrousky a jejich obal odstraňte jako domovní odpad. Velké množství ubrousků určených k likvidaci předejte ve sběrném místě odpadů. První pomoc: Při zasažení očí ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka; vyjměte případné kontaktní čočky. Při nadýchání par zajistěte čerstvý vzduch. Při požití nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékaře.
//rychlydotaz
//video